Elektroliza - cennik:

usuwanie pojedynczych grubszych włosków na twarzy od 50,00